Og du kom ikke tilbake

I et av de mest umenneskelige torturprosjektene mennesket noen gang har skapt – utryddelsesleirene under andre verdenskrig – mottok Marceline Lordian-Ivens et brev fra sin far. Sammen ble de deportert til Auschwitz da hun var seksten år gammel. Både brevet og ham mistet hun i leiren, og hans aller siste hilsen har hun aldri klart…

Tyve måneder i Auschwitz

Et skremmende sannferdig innblikk i menneskelig ondskap får vi i Pelagia Lewinskas bok Tyve måneder i Auschwitz. Pelagia Lewinska var i Auschwitz nesten to år. I 1945 kom denne boken for første gang ut. Versjonen jeg fant på loppemarked tidligere i vår er en billig, uskåret variant fra Bladkompaniet. Jeg er usikker når den kom…