Se og les

Sist uke var jeg i  Bergen på Se og les, en konferanse om barne- og ungdomslitteratur arrangert av Bergen bibliotek. Programmet var tett fylt av mange ulike tilnærminger til temaet, noe mer interessant enn andre. Jeg ønsker å dele noe av de tankene jeg gjorde meg om noen av temaene som var oppe. Bildebøker De…

God litteratur til alle!

I Norge finnes det én million voksene mennesker som leser så dårlig at de på en eller annen måte trenger tilrettelegging for å mestre lesing. Det er en femtedel av hele vår befolkning som ikke får tilgang til et av mest sentrale kunstuttrykkene i vår kultur. Mennesker som ikke kan la seg forføre inn i…

Å skape lesere

Noen av de sterkeste leseropplevelsene jeg har hatt var som barn. Høytlesning på senga og engasjerte bibliotekarer er to ting jeg kan takke mitt litteraturengasjement for. Slik er det heldigvis for barn i dag óg. I går tilbrakte jeg dagen på Bergen Offentlige Bibliotek der det var seminar for lærere, bibliotekarer og alle andre som…

Mangschou

Barne- og ungdomslitteratur er viktig for å engasjere og forme fremtidens lesere. Her i Bergen har vi et eget forlag som konsentrerer seg kun om dette: Mangschou – forlaget med de gode barnebøkene. Som jeg allerede har nevnt her på bloggen er jeg så heldig å få jobbe på Mangschou forlag. Jeg kan ikke si…

Leser og lærer

Det er søndag og jeg har funnet veien til biblioteket. I tillegg til pensum konsentrer jeg meg om denne bunken. Nytt prosjekt på gang, som jeg forteller mer om senere. God søndag!