Å erklære seg død

Jeg synes det er utrolig fascinerende med folk som ofrer alt hva de kan, for kunsten – eller noe annet de tror på. I Penetrering var det jo en relativt, hva skal man si?, altoppofrende kunstner – men det pappa leste for meg fra Dagbladets side 2 under spalten Signaler kan jo ta kake fra…