Jeg skal gjøre deg så lykkelig

Sirlig og meget detaljert portretteres her husmødrene på 60-tallet. Ragde fanger tiden, men har ikke skapt noen fengende historie rundt det hele. Jeg har lest Jeg skal gjøre deg å lykkelig. Anne B. Ragdes siste roman Jeg skal gjøre deg så lykkelig kom ut i fjor, og er del av mitt pensum (Kvik204). Boken er utgitt…