En bokpushers bekjennelser

Bekjennelser kan være juicy og veldig morsomme å lese – andre ganger blir det verken personlig eller spennende å lese om… Jeg har lest En bokpushers bekjennelser.  Kristenn Einarsson var i mange år leder for de Norske Bokklubbene og har nå skrevet sine memoarer (eller «bekjennelser» som han selv kaller de) fra den tiden. Boken…