Baktanke

I mange år på skolen analyserer man side opp og side ned. Nå skal jeg snart i gang med litteraturvitenskap og analysere videre for harde livet. Hva får vi egentlig ut av det? Det er utrolig fascinerende når man for eksempel ser på bokprogrammet og en journalist intervjuer en forfatter. Spørsmål som «hva betyr..?» og…

Det bakenforliggende.

Å analysere litteratur skal vel så å si bli min hovedgeskjeft de kommende årene. Allikevel stiller jeg meg spørsmålet om det er noen vits i det, eller om det bare er noe vi tillegger teksten i ettertid. I intervjuer med forfattere blir de ofte spurt om hva som har tanken bak boken. Hvorfor de skriver…