Hva har du med Hitler å gjøre, pappa?

Kan forbrytelser og elendighet som skjedde for over 70 år siden virke inn på hvem man er idag? Griper hendelser gjennom flere generasjoner, og er det i så fall mulig å løsrive seg fra det? Jeg har lest Hva har du med Hitler å gjøre, pappa? Ketil Kern er en mann midt i femtiårene. Han vokste…